Làm việc 24/7: MON - SUN Tòa nhà HH1, số 87 Lĩnh Nam,Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
NỘI THẤT M8

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN THÁNG 7/2020

CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN THÁNG 7/2020

    Công ty HH THỪA ỨC 

Địa chỉ: TP. Gia Nghĩa Đài Trung

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi   19-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo công trình gỗ
 • Nội dung công việc: thao tác máy cắt, bào
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 1000 NT$ cung câp KTX và ăn tự túc.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 56

      Công ty HH NGŨ KIM NGỌC HÂN 

Địa chỉ: TP. Đào Viên Đài Bắc 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 02 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi   19-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo các sản phẩm kim loại
 • Nội dung công việc: thao tác máy, phân loại, ép kim loại
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX và 2 bữa trong giơ.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 3h/ ngày. Lương bình quân trừ hết 28000

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS  : 56

   Công ty HH THỰC PHẨM DƯƠNG CƠ 

Địa chỉ: TP. Đài Trung 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03  Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   19-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế biến thực phẩm ( đùi gà )
 • Nội dung công việc: thao tác máy cắt, đóng gói, xử lý hàng
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Ưu tiên đã kết hôn, phỏng vấn qua skype
 • Tiền ăn ở: 1500 NT$ cung câp KTX và 1 bữa trong giờ làm việc.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 •  MS : 56

    Công ty HH QUỐC TẾ HỮU THỊNH 

Địa chỉ: TP. Tân Bắc Đài Bắc 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       trung cấp
 • Tình trạng hôn nhân không yêu cầu Tuổi   20-32

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo đồ chơi trẻ em ( đồ dưới nước )
 • Nội dung công việc: thao tác máy, trông máy
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Tiếng Trung tốt
 • Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX và 2 bữa trong giơ.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 3-5h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • M S  : 57

      Công ty HH Xí nghiệp Bách Lương 

Địa chỉ: TP. Đài Trung 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   25-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo các sản phẩm đồ da
 • Nội dung công việc: thao tác máy thành hình, đóng gói và xuất hàng
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 1000 NT$ cung câp KTX và không cung cấp ăn
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS  : 55

      Công ty HH Xí nghiệp VẠN LĂNG 

Địa chỉ: TP. Đài Trung 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 163 cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   20-26

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo các sản phẩm kim loại
 • Nội dung công việc: thao tác máy , kiểm hàng, xử lý hàng
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 1500 NT$ cung câp KTX và cung cấp 1 bữa ăn.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-4h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 55

Công ty HH Xí nghiệp KIM HÒA (金禾企業)

Địa chỉ: TP. Chương Hóa彰化縣

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi   20-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo khung nhà xưởng
 • Nội dung công việc: thao tác hàn điện, thi công lắp ráp
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: Không trừ phí ăn ở, cung cấp 2 bữa ăn ( nếu tăng ca chiều ).
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 1-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS  : 50

      Công ty HH Xí nghiệp TAM CỐC

Địa chỉ: TP. Đài Bắc

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   25-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo kim loại ( sản phẩm inox )
 • Nội dung công việc: Thao tác máy tiện, máy cắt, máy đảo góc
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX và 2 bữa ăn.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 56

      Công ty HHCP KHIÊM THÂN 

 1. CHƯƠNG HÓA 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi   20-33

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo kim loại ( thanh sắt nhỏ )
 • Nội dung công việc: thao tác máy , đóng gói, kiểm hàng, bảo dưỡng máy
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nhà máy có 18 bạn VN đang làm việc .KHÔNG CẬN THỊ
 • Tiền ăn ở: không trừ phí ăn ở . hỗ trợ thêm tiền ca ngày ca đêm
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020. Quay video giới thiệu bản thân
 • MS : 48

      Công ty HH Xí nghiệp GIA ĐỈNH 

Địa chỉ: TP. Cao Hùng

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   25-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo các sản phẩm kim loại
 • Nội dung công việc: thao tác máy hàn, sơn, lắp ráp thi công
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 1500 NT$ cung câp KTX và cung cấp 1 bữa ă
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 1-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 53

   Công ty HH CỬU CỰ 

Địa chỉ: TP. Đài Trung 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 163 cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn   Tuổi 19-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo khuôn kim loại
 • Nội dung công việc: thao tác máy , lên xuống nguyên liệu
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Ưu tiên có kinh nghiệm CNC
 • Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX và 2 bữa ăn.
 • Tăng ca : Phụ Ý thc làm vic và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 57

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI 12/06

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÁC SẢN PHẨM HÓA MỸ PHẨM

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN MỚI 1/6

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN TĂNG CA NHIỀU

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ

Công xưởng Công ty HH thực phẩm Tân Vịnh 

Công xưởng Công Đài Loan Ngành nghề Sản xuất chế biến thực phẩm các loại bánh ngọt, điểm tâm

Công xưởng Công ty HHCP đúc nhôm Đài Loan

ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG ĐÚC NHÔM ĐÀI LOAN

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CHĂM SÓC CÂY CẢNH

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CHĂM SÓC CÂY CẢNH VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

0933.711.968