Làm việc 24/7: MON - SUN Tòa nhà HH1, số 87 Lĩnh Nam,Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
NỘI THẤT M8

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN THÁNG 7/2020

CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN THÁNG 7/2020

    Công ty HH THỪA ỨC 

Địa chỉ: TP. Gia Nghĩa Đài Trung

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi   19-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo công trình gỗ
 • Nội dung công việc: thao tác máy cắt, bào
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 1000 NT$ cung câp KTX và ăn tự túc.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 56

      Công ty HH NGŨ KIM NGỌC HÂN 

Địa chỉ: TP. Đào Viên Đài Bắc 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 02 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi   19-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo các sản phẩm kim loại
 • Nội dung công việc: thao tác máy, phân loại, ép kim loại
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX và 2 bữa trong giơ.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 3h/ ngày. Lương bình quân trừ hết 28000

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS  : 56

   Công ty HH THỰC PHẨM DƯƠNG CƠ 

Địa chỉ: TP. Đài Trung 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03  Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   19-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế biến thực phẩm ( đùi gà )
 • Nội dung công việc: thao tác máy cắt, đóng gói, xử lý hàng
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Ưu tiên đã kết hôn, phỏng vấn qua skype
 • Tiền ăn ở: 1500 NT$ cung câp KTX và 1 bữa trong giờ làm việc.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 •  MS : 56

    Công ty HH QUỐC TẾ HỮU THỊNH 

Địa chỉ: TP. Tân Bắc Đài Bắc 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       trung cấp
 • Tình trạng hôn nhân không yêu cầu Tuổi   20-32

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo đồ chơi trẻ em ( đồ dưới nước )
 • Nội dung công việc: thao tác máy, trông máy
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Tiếng Trung tốt
 • Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX và 2 bữa trong giơ.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 3-5h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • M S  : 57

      Công ty HH Xí nghiệp Bách Lương 

Địa chỉ: TP. Đài Trung 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   25-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo các sản phẩm đồ da
 • Nội dung công việc: thao tác máy thành hình, đóng gói và xuất hàng
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 1000 NT$ cung câp KTX và không cung cấp ăn
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS  : 55

      Công ty HH Xí nghiệp VẠN LĂNG 

Địa chỉ: TP. Đài Trung 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 163 cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   20-26

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo các sản phẩm kim loại
 • Nội dung công việc: thao tác máy , kiểm hàng, xử lý hàng
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 1500 NT$ cung câp KTX và cung cấp 1 bữa ăn.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-4h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 55

Công ty HH Xí nghiệp KIM HÒA (金禾企業)

Địa chỉ: TP. Chương Hóa彰化縣

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi   20-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo khung nhà xưởng
 • Nội dung công việc: thao tác hàn điện, thi công lắp ráp
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: Không trừ phí ăn ở, cung cấp 2 bữa ăn ( nếu tăng ca chiều ).
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 1-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS  : 50

      Công ty HH Xí nghiệp TAM CỐC

Địa chỉ: TP. Đài Bắc

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   25-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo kim loại ( sản phẩm inox )
 • Nội dung công việc: Thao tác máy tiện, máy cắt, máy đảo góc
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX và 2 bữa ăn.
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 56

      Công ty HHCP KHIÊM THÂN 

 1. CHƯƠNG HÓA 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi   20-33

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo kim loại ( thanh sắt nhỏ )
 • Nội dung công việc: thao tác máy , đóng gói, kiểm hàng, bảo dưỡng máy
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nhà máy có 18 bạn VN đang làm việc .KHÔNG CẬN THỊ
 • Tiền ăn ở: không trừ phí ăn ở . hỗ trợ thêm tiền ca ngày ca đêm
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 2-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020. Quay video giới thiệu bản thân
 • MS : 48

      Công ty HH Xí nghiệp GIA ĐỈNH 

Địa chỉ: TP. Cao Hùng

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 160cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân đã kết hôn Tuổi   25-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo các sản phẩm kim loại
 • Nội dung công việc: thao tác máy hàn, sơn, lắp ráp thi công
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn.
 • Tiền ăn ở: 1500 NT$ cung câp KTX và cung cấp 1 bữa ă
 • Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 1-3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 53

   Công ty HH CỬU CỰ 

Địa chỉ: TP. Đài Trung 

*** Điều kiện tuyển chọn:

 • Số Lượng 03 Giới tính      NAM
 • Chiều cao 163 cm trở lên Học vấn       Không yêu cầu
 • Tình trạng hôn nhân Đã kết hôn   Tuổi 19-30

***Nội dung công việc:

 • Ngành nghề : Sản xuất chế tạo khuôn kim loại
 • Nội dung công việc: thao tác máy , lên xuống nguyên liệu
 • Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, nhanh nhẹn, chịu khó học học, chăm chỉ, ngoan ngoãn. Ưu tiên có kinh nghiệm CNC
 • Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX và 2 bữa ăn.
 • Tăng ca : Phụ Ý thc làm vic và năng lực người lao động.

                 Tăng ca bình quân 3h/ ngày.

 • Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
 • Dự kiến xuất cảnh: Tháng 07/2020
 • MS : 57

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GIA CÔNG CÁC LINH KIỆN MÁY MÓC

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG 07/10/2020

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỊT CÁ ĐÔNG LẠNH

ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG ĐÀI LOAN THÁNG 9/2020

ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG ĐÀI LOAN SỬA CHỮA VÀ LẮP ĐẶT ĐIỆN NƯỚC

ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG ĐÀI LOAN 15/09/2020

ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG ĐÀI LOAN SẢN XUẤT MỸ PHẨM VÀ NƯỚC HOA TUYỂN 2 NAM 3 NỮ

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI 12/06

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÁC SẢN PHẨM HÓA MỸ PHẨM

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN MỚI 1/6

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN TĂNG CA NHIỀU

0933.711.968