Làm việc 24/7: MON - SUN SỐ 26 - LK9 KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC HÀ ĐÔNG TP. HÀ NỘI
NỘI THẤT M8

18/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT CHẾ TẠO LINH KIỆN KIM LOẠI

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT CHẾ TẠO LINH KIỆN KIM LOẠI

Công Xưởng Đài loan Công ty HH ÚC ĐÀI
Địa chỉ: TP. ĐÀI TRUNG
Điều kiện tuyển chọn:
Số Lượng 05 Giới tính NAM
Chiều cao 160 cm trở lên Học vấn Không yêu cầu
Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi 18-30
***Nội dung công việc:
Ngành nghề : sản xuất chế tạo linh kiện kim loại
Nội dung công việc: thao tác máy phay CNC
Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, và các bữa ăn trong giờ làm việc.
Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX , cung cấp bữa ăn trong giờ làm việc.
Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.
Tăng ca bình quân 100-120H/ tháng.
Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
Dự kiến xuất cảnh: tháng 9/2021.
MS : 57+500 cách li ( hỗ trợ cách ly sau khi nhập cảnh )

18/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT THIẾT BỊ XE VẬN TẢI

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT THIẾT BỊ XE VẬN TẢI

10/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỰC PHẨM

05/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SX CHẾ TẠO LINH KIỆN KIM LOẠI

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SX CHẾ TẠO LINH KIỆN KIM LOẠI

05/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG TUYỂN 03 NAM

05/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG TUYỂN 03 NAM

05/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG TUYỂN 02 NỮ

05/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG TUYỂN 02 NỮ

05/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SỬ LÝ BỂ MẶT KIM LOẠI

05/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SỬ LÝ BỂ MẶT KIM LOẠI

0933.711.968