TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

BAO ĐỖ KHÔNG PHẢI THI ĐƠN HÀNG THÁO DỠ NHÀ 

BAO ĐỖ KHÔNG PHẢI THI CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ LÀ TRÚNG ĐƠN HÀNG THÁO DỠ NHÀ 

ĐƠN HÀNG THÁO DỠ NHÀ 

1.  
-     NỘI DUNG CÔNG VIỆC  : THÁO DỠ NHÀ DÂN - PHÂN LOẠI ĐỒ DÙNG SAU KHI THÁO 
-     THỜI HẠN HỢP ĐỒNG : 03 NĂM  
-     LƯƠNG CƠ BẢN :  KHOẢNG 40 TRIỆU ( CHƯA TÍNH LÀM THÊM )
-     NƠI LÀM VIỆC : AICHI
-     ỨNG VIÊN  :  NAM , ( 18- 33 ) TUỔI 
2. Thời gian - Số lượng.
-     NGÀY THI TUYỂN : 27/05/2021
-     SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN  03 NAM 

-     SỐ LƯỢNG TRÚNG TUYỂN                             03 NAM  
3. Hồ sơ ứng viên thi tuyển. 
-     HỒ SƠ CÁ NHÂN BAO GỒM 5 ẢNH 4X6 VÀ CHỨNG MINH THƯ 
-     KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN 
  
================================================================================
4Liên hệ PHÒNG TUYỂN DỤNG để được tư vấn.
◆TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN 
- Địa chỉ:26 - LK9 KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI 
- Hotline: 0933711968 (gặp Anh Khánh trưởng phòng tuyển dụng )
- Hotline :0981518239
- Email: nguyenhuukhanh07011968@gmail.com