TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN LẮP GHÉP CỐT PHA

ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN LẮP GHÉP CỐT PHA

ĐƠN HÀNG LẮP GHÉP CỐT PHA

1.   Điều kiện công việc.
-     NỘI DUNG CÔNG VIỆC  : VẬN HÀNH MÁY CHUYỂN VẬT LIỆU
-     THỜI HẠN HỢP ĐỒNG : 03 NĂM  
-     LƯƠNG CƠ BẢN :  KHOẢNG 34  TRIỆU ( CHƯA TÍNH LÀM THÊM )
-     NƠI LÀM VIỆC : TỈNH : OSAKA
-     ỨNG VIÊN  : NAM    (19 - 35 ) TUỔI 
2. Thời gian - Số lượng.
-     NGÀY THI TUYỂN : 26/03/2021
-     SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN :  04  NAM 
-     SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN LẤY : 02 NAM
3. Hồ sơ ứng viên thi tuyển. 
-     HỒ SƠ CÁ NHÂN BAO GỒM 5 ẢNH 4X6 VÀ CHỨNG MINH THƯ 
-     KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN 
  
================================================================================
4Liên hệ PHÒNG TRỰC TUYẾN để được tư vấn.
◆TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRANENCO
- Địa chỉ: 26-LK9 KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC , HÀ ĐÔNG  , HÀ NỘI 
- Hotline: 0933711968 (gặp Anh Khánh )
- Hotline : 0981518239
- Email: nguyenhuukhanh07011968@gmail.com