TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

02/07/2021 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP ,SUSHI TUYỂN 100 NỮ

02/07/2021 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP ,SUSHI TUYỂN 100 NỮ

02/07/2021 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN GIA NHIỆT

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN GIA NHIỆT TUỔI ĐẾN 42

28/06/2021 ĐƠN HÀNG CƠM HỘP 08 NỮ

28/06/2021 ĐƠN HÀNG CƠM HỘP 08 NỮ TUỔI 18 - 33

25/06/2021 ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TUYỂN 08 NAM

25/06/2021 ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TUYỂN 08 NAM

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY KHOAN VÀ ĐÀO XỚI

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY KHOAN VÀ ĐÀO XỚI

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THANH GIA CỐ TIẾN CỬ THẲNG KO PHẢI THI TUYỂN

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THANH GIA CỐ TIẾN CỬ THẲNG KO PHẢI THI TUYỂN

ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TRONG NHÀ MÁY

ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TRONG NHÀ MÁY

ĐƠN HÀNG ĐÚC ĐỒ NHỰA TUYỂN 03 NAM

ĐƠN HÀNG ĐÚC ĐỒ NHỰA TUYỂN 03 NAM

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM THI TUYỂN 30/06/2021

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM THI TUYỂN 30/06/2021

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TUYỂN 30 NỮ THI TUYỂN 18/06/2021

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TUYỂN 30 NỮ THI TUYỂN 18/06/2021

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THI TUYỂN THÁNG 6/2021

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG  THI TUYỂN NGÀY 17/06/2021

ĐƠN HÀNG ĐÚC CHẤT DẺO CÓ CỐT NỮ

ĐƠN HÀNG ĐÚC CHẤT DẺO CÓ CỐT NỮ THI TUYỂN THÁNG 07/2021

Trang 4/7. Tổng số 76 mục