TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

10/07/2021 CÁC ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG NAM NỮ PHỎNG VẤN ONLINE TẠI NHÀ

CÁC ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG NAM NỮ PHỎNG VẤN ONLINE TẠI NHÀ

10/07/2021 TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG NAM NỮ THI TUYỂN TRONG THÁNG 07

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG NAM NỮ THI TUYỂN TRONG THÁNG 07

05/07/2021 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN CƠM HỘP LẤY 30 NỮ

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN CƠM HỘP LẤY 30 NỮ

02/07/2021 ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM HOÀN THIỆN NỘI THẤT 

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM HOÀN THIỆN NỘI THẤT THI TUYỂN 15/07

02/07/2021 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP ,SUSHI TUYỂN 100 NỮ

02/07/2021 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP ,SUSHI TUYỂN 100 NỮ

02/07/2021 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN GIA NHIỆT

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN GIA NHIỆT TUỔI ĐẾN 42

28/06/2021 ĐƠN HÀNG CƠM HỘP 08 NỮ

28/06/2021 ĐƠN HÀNG CƠM HỘP 08 NỮ TUỔI 18 - 33

25/06/2021 ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TUYỂN 08 NAM

25/06/2021 ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TUYỂN 08 NAM

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY KHOAN VÀ ĐÀO XỚI

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY KHOAN VÀ ĐÀO XỚI

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THANH GIA CỐ TIẾN CỬ THẲNG KO PHẢI THI TUYỂN

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THANH GIA CỐ TIẾN CỬ THẲNG KO PHẢI THI TUYỂN

ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TRONG NHÀ MÁY

ĐƠN HÀNG SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ TRONG NHÀ MÁY

Trang 4/7. Tổng số 82 mục