TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

16/05/2022 ĐƠN HÀNG MỘC CỐT PHA

ĐƠN HÀNG MỘC CỐT PHA

03/04/2023 ĐƠN HÀNG MAY NHẬN CẢ CẶP VỢ CHỒNG

ĐƠN HÀNG MAY NHẬN CẢ CẶP VỢ CHỒNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

12/05/2022 ĐƠN HÀNG MAY ĐỆM GHẾ Ô TÔ

ĐƠN HÀNG MAY ĐỆM GHẾ Ô TÔ TUYỂN 14 BẠN

12/05/2022 ĐƠN HÀNG VỆ SINH CHĂM SÓC TÒA NHÀ

ĐƠN HÀNG VỆ SINH CHĂM SÓC TÒA NHÀ NƠI LÀM VIỆC TOKYO

01/03/2022 Đơn hàng Đài Loan sản xuất chế tạo các loại máy xúc , ủi

Đơn hàng Đài Loan sản xuất chế tạo các loại máy xúc , ủi

01/03/2022 Đơn hàng xây dựng trát vữa lương cơ bản 19,1 man

Đơn hàng xây dựng trát vữa lương cơ bản 19,1 man

03/04/2023 Đơn hàng nông nghiệp Đài Loan Nam và Nữ

Đơn hàng nông nghiệp Đài Loan Nam và Nữ

03/04/2023 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN HỘ LÝ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI GIÀ

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN HỘ LÝ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI GIÀ

29/03/2023 ĐƠN HÀNG HỘ LÝ ĐÀI LOAN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ

ĐƠN HÀNG HỘ LÝ ĐÀI LOAN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ

29/03/2023 ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DỆT ĐÀI LOAN

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DỆT ĐÀI LOAN

02/04/2023 Đơn Hàng Đài Loan Tuyển 06 Nam Sản xuất linh kiện máy móc

Đơn Hàng Đài Loan Tuyển 06 Nam Sản xuất linh kiện máy móc

Trang 2/15. Tổng số 171 mục