GIỚI THIỆU VỀ DU CỦA TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ

ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ DU HỌC CỦA TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM DU HỌC 

TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN 


GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

• Tên công ty: Trung tâm hợp tác nhân lực quốc tế Nhật bản 

• Văn phòng tư vấn: Số 26 - LK9 khu đô thị vạn phúc hà đông  Hà Nội

• Hotline : 0933711968- 0903230105

• Email : nguyenhuukhanh07011968@gmail.com

• ​Page facebook: Trung tâm hợp tác nhân lực quốc tế nhật bản 

• Website: xuatkhaulaodongvov.com