• STT
 • Đơn Hàng
 • Địa Điểm
 • Mức lương
 • Nghành Nghề
 • Số Lượng
 • STT
 • Đơn Hàng
 • Địa Điểm
 • Mức lương
 • Nghành Nghề
 • Số Lượng
Tháng Mười 29, 2017
Bằng khen của Chính Phủ

Bằng khen của Chính Phủ

Trung tâm Hợp tác nhân lực quốc tế đã có nhiều thành tích xuất sắc đưa người lao động làm […]