TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

03/04/2023 ĐƠN HÀNG MAY NHẬN CẢ CẶP VỢ CHỒNG

ĐƠN HÀNG MAY NHẬN CẢ CẶP VỢ CHỒNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
ĐƠN HÀNG MAY QUẦN ÁO TUYỂN 09 CẶP VỢ CHỒNG

ĐƠN HÀNG MAY QUẦN ÁO TUYỂN 18 BẠN PHỎNG VẤN 25/04/2023
NỘI DUNG CÔNG VIỆC : MAY QUẦN ÁO
TUỔI TỪ 19 – 29
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: FUKUI
LƯƠNG CƠ BẢN 15 MAN/ THÁNG ( TƯƠNG ĐƯƠNG 30 TRIỆU ) CHƯA KỂ TIỀN LÀM THÊM