TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG NAM NỮ THI TUYỂN THÁNG 10/2022

ĐƠN HÀNG NAM NỮ THI TUYỂN THÁNG 10/2022

16/08/2022 Tổng Hợp Các Đơn Hàng Công Xưởng Nam Nữ Thi Tuyển Tháng 08 Và Tháng 09/2022

Tổng Hợp Các Đơn Hàng Công Xưởng Nam Nữ Thi Tuyển Tháng 08 Và Tháng 09/2022

15/08/2022 Đơn Hàng Ép Dập Kim Loại

Đơn Hàng Ép Dập Kim Loại nam

13/08/2022 Đơn Hàng Sản Xuất Linh KIện Ô Tô Tuyển 16 Nam

Đơn Hàng Sản Xuất Linh KIện Ô Tô Tuyển 16 Nam

13/08/2022 Đơn Hàng Đóng Gói Công Nghiệp Nam

Đơn Hàng Đóng Gói Công Nghiệp Nam

25/07/2022 Tuyển 60 nữ cơm hộpThời gian tuyển 20/8/2022 nơi làm việc Kumamoto

Tuyển 60 nữ cơm hộpThời gian tuyển 20/8/2022 nơi làm việc Kumamoto

08/07/2022 TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG MỚI NA -NỮ THI TUYỂN THÁNG 7-8/2022

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG MỚI NA -NỮ THI TUYỂN THÁNG 7-8/2022

04/07/2022 OSAKA Tuyển 14 nam chế biến thực phẩm SL ứng tuyển 28 bạn

Tuyển 14 nam chế biến thực phẩm SL ứng tuyển 28 bạn

24/06/2022 ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG ĐÀI LOAN LƯƠNG CƠ BẢN 30 TRIỆU

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG ĐÀI LOAN LƯƠNG CƠ BẢN 30 TRIỆU

24/06/2022 TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG THI TUYỂN THÁNG O7/2022

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG THI TUYỂN THÁNG O7/2022

Trang 1/30. Tổng số 355 mục