TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

05/03/2023 ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ TUYỂN 10 NAM

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ VẬN HÀNH MÁY CNC 

Số Lượng : 10 Nam tuổi 22- 26 tốt nghiệp THPT 

Địa chỉ làm việc : Osaka, Lương cơ bản 181,636 yên/ tháng chưa bao gồm làm thêm 

Nội dung công việc : Vận hành máy gia công cơ khí ( Máy CNC, Máy phay )