TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

05/03/2023 ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ TUYỂN 10 NAM

05/03/2023 ĐƠN HÀNG CHÉ BIẾN THỦY SẢN

ĐƠN HÀNG CHÉ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT

29/03/2023 ĐƠN HÀNG MỘC NỘI THẤT

ĐƠN HÀNG MỘC NỘI THẤT

28/03/2023 ĐƠN HÀNG HÀN VÀ SƠN TÀU

ĐƠN HÀNG HÀN VÀ SƠN TÀU

02/04/2023 TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CƠM HỘP, BÁNH MỲ XÂY DỰNG

TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CƠM HỘP, BÁNH MỲ

02/04/2023 ĐƠN HÀNG VỆ SINH TÒA NHÀ LẤY TUỔI CAO ĐẾN 35

ĐƠN HÀNG VỆ SINH TÒA NHÀ LẤY TUỔI CAO

16/05/2022 ĐƠN HÀNG MỘC CỐT PHA

ĐƠN HÀNG MỘC CỐT PHA

03/04/2023 ĐƠN HÀNG MAY NHẬN CẢ CẶP VỢ CHỒNG

ĐƠN HÀNG MAY NHẬN CẢ CẶP VỢ CHỒNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

12/05/2022 ĐƠN HÀNG MAY ĐỆM GHẾ Ô TÔ

ĐƠN HÀNG MAY ĐỆM GHẾ Ô TÔ TUYỂN 14 BẠN

12/05/2022 ĐƠN HÀNG VỆ SINH CHĂM SÓC TÒA NHÀ

ĐƠN HÀNG VỆ SINH CHĂM SÓC TÒA NHÀ NƠI LÀM VIỆC TOKYO

01/03/2022 Đơn hàng xây dựng trát vữa lương cơ bản 19,1 man

Đơn hàng xây dựng trát vữa lương cơ bản 19,1 man

Trang 1/7. Tổng số 76 mục