TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

16/05/2022 ĐƠN HÀNG MỘC CỐT PHA

ĐƠN HÀNG MỘC CỐT PHA
ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG

ĐƠN HÀNG MỘC CỐT PHA TUYỂN 03 NAM PHỎNG VẤN 20/05/2022
NỘI DUNG CÔNG VIỆC : LÀM MỘC XÂY DỰNG , THI CÔNG CỐT PHA
TUỔI TỪ 19 – 36
ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: GUNMA
LƯƠNG CƠ BẢN 16 MAN/ THÁNG ( TƯƠNG ĐƯƠNG 32 TRIỆU ) CHƯA KỂ TIỀN LÀM THÊM