TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

18/07/2021 ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT THIẾT BỊ XE VẬN TẢI

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG SẢN XUẤT THIẾT BỊ XE VẬN TẢI

Công ty HH PHÙNG THỤY
Địa chỉ: TP. MIÊU LẬT

Điều kiện tuyển chọn:
Số Lượng 03 Giới tính NAM
Chiều cao 160 cm trở lên Học vấn Không yêu cầu
Tình trạng hôn nhân Không yêu cầu Tuổi 18-35
***Nội dung công việc:
Ngành nghề : sản xuất chế tạo linh kiện kim loại ( thiết bị xe và máy vận tải)
Nội dung công việc: thao tác máy mài, xử lý hàng
Yêu Cầu : Sức khỏe tốt, thông minh, và các bữa ăn trong giờ làm việc.
Tiền ăn ở: 2500 NT$ cung câp KTX , cung cấp bữa ăn trong giờ làm việc.
Tăng ca : Phụ thuộc tình hình kinh tế nhà máy và năng lực người lao động.
Tăng ca bình quân 80-100h/ tháng.
Thời hạn Hợp đồng: 03 năm ( có thể gia hạn 12 năm )
Dự kiến xuất cảnh: tháng 9/2021.
MS : 56+500 cách ly ( hỗ trợ cách ly sau khi nhập cảnh )