TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG ĐƠN TỐT TĂNG CA NHIỀU

ĐƠN HÀNG ĐÀI LOAN CÔNG XƯỞNG LÀM ĐỒ GIA DỤNG TRANG TRÍ ĐÈN

CÔNG TY TỐT ĐÃ CÓ NHIỀU LAO ĐỘNG
VIỆT NAM, TĂNG CA NHIỀU,

 LẤY 10 NAM 1 NỮ, KHÔNG LẤY ĐÔI VỢ CHỒNG

Công xưởng :Công ty Tụ Huy

Ngành nghề công ty: Thao tác máy
cnc, nhà máy làm đồ gia dụng trang trí đèn

Địa điểm :Thái Bình(thai ping) - Đài TRung

Thời hạn hợp đồng : 03 năm

Số lượng : 10

Giới tính : 10 Nam+ 1 Nữ

Chiều cao 160 trở lên Cân nặng : 50 trở lên

Tuổi 18 - 35 Học lực : Cấp 02

Số giờ tăng ca: công ty tăng ca 3-5h
/ ngày

Mức lương cơ bản : 24.000NT$/tháng +
tiền tăng ca(nếu có).

Phí ăn ở Trừ 2500 NT$/tháng, ký túc
xá ngoài

MS :  5700 usd+ pp(cách li nhận lại hỗ
trợ chính phủ)