TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

ĐƠN HÀNG ÉP DẬP KIM LOẠI NAM THI TUYỂN THÁNG 04/2021

ĐƠN HÀNG ÉP DẬP KIM LOẠI NAM THI TUYỂN 05/04/2021

ĐƠN HÀNG ÉP DẬP KIM LOẠI

1.   Điều kiện công việc.
-     NỘI DUNG CÔNG VIỆC  : DẬP KIM LOẠI 
-     THỜI HẠN HỢP ĐỒNG : 03 NĂM 

-     LƯƠNG CƠ BẢN :  KHOẢNG 34  TRIỆU ( CHƯA TÍNH LÀM THÊM )
-     NƠI LÀM VIỆC : TỈNH : OSAKA
-     ỨNG VIÊN  : NAM    ( 18 - 25 ) TUỔI 
2. Thời gian - Số lượng.
-     NGÀY THI TUYỂN : 05/04/2021
-     SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN THAM GIA THI TUYỂN :  06  NAM 
-     SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN LẤY : 02 NAM
3. Hồ sơ ứng viên thi tuyển. 
-     HỒ SƠ CÁ NHÂN BAO GỒM 5 ẢNH 4X6 VÀ CHỨNG MINH THƯ 
-     KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN 
  
================================================================================
4Liên hệ PHÒNG TRỰC TUYẾN để được tư vấn.
◆TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRANENCO
- Địa chỉ: 26-LK9 KHU ĐÔ THỊ VẠN PHÚC , HÀ ĐÔNG  , HÀ NỘI 
- Hotline: 0933711968 (gặp Anh Khánh )
- Hotline : 0981518239
- Email: nguyenhuukhanh07011968@gmail.com