TRUNG TÂM HỢP TÁC NHÂN LỰC QUỐC TẾ NHẬT BẢN

Bài viết

29/03/2023 ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DỆT ĐÀI LOAN

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DỆT ĐÀI LOAN

02/04/2023 Đơn Hàng Đài Loan Tuyển 06 Nam Sản xuất linh kiện máy móc

Đơn Hàng Đài Loan Tuyển 06 Nam Sản xuất linh kiện máy móc

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TUYỂN 10 NỮ

10/12 ĐƠN HÀNG ĐÚC LINH KIỆN Ô TÔ

ĐƠN HÀNG ĐÚC LINH KIỆN Ô TÔ TUYỂN 06 NAM

09/12 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM CHO CHUỖI NHÀ HÀNG

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM CHO CHUỖI NHÀ HÀNG

09/12 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TUYỂN 28 NỮ

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TUYỂN 28 NỮ THI TUYỂN 23-25/12/2021

06/12 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TUYỂN 09 NỮ

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN CƠM HỘP TUYỂN 09 NỮ

06/12 ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ THAO TÁC MÁY PHAY

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ THAO TÁC MÁY PHAY TUYỂN 08 NAM

02/12 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP TUYỂN 06 NỮ

02/12 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP TUYỂN 06 NỮ

02/12 ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

02/12 ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

02/12 ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN LẮP RÁP ĐIỆN TỬ

20/10/2021 ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CỐT THÉP CHO NỢ PHÍ XUẤT CẢNH

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CỐT THÉP CHO NỢ PHÍ XUẤT CẢNH

Trang 3/18. Tổng số 209 mục